آرشیو دسته بندی

پزشکی

پروتئین ها در بدن چه می کنند؟

پروتئین یکی از عوامل مهم و کلیدی برای داشتن ماهیچه های قوی و ورزیده می باشد. اما بر طبق تحقیقات انجام شده، این مساله که شما چه میزان پروتئین نیاز دارید، به تنهایی حائز اهمیت نیست، بلکه باید دقت کرد که این پروتئین را از کجا به دست می آورید.…
بیشتر بخوانید...

دیابت بیماری قرن بیست و یک

بعد از کنترل بیماری های عفونی حالا نوبت به دسته جدیدی از بیماری ها به نام بیماری های متابولیک رسیده که به علت تغییر در روش زندگی و تغذیه، شیوع روزافزون یافته اند. سردسته این بیماری ها دیابت است که در کشور ما هم با شیب تندی رو به افزایش است.…
بیشتر بخوانید...

اگر جلوگیری از بارداری لازم شد

برنامه ریزی برای این که یک زوج چه موقع صاحب فرزند شوند و چند فرزند مناسب است موضوعی ست که هر زوجی باید با توجه به شرایط خود بررسی کند تا بتواند در بهترین شرایط ممکن به فرزند اوردن و پرورش فرزند خود اقدام نماید.برای یک برنامه ریزی خوب در این…
بیشتر بخوانید...

آفتاب عالمتاب ضرر هم دارد؟

خورشید کره سوزانی است که توسط نیروی جاذبه، زمین را به گردش در اطراف خود، نگاه داشته و با نوری که به آن می فرستد کمک می کند که حیات در محل زندگی ما ادامه داشته باشد. اما همین آفتاب عالم تاب، که بدون آن زندگی بر روی زمین، غیرممکن است، می…
بیشتر بخوانید...