آرشیو دسته بندی

سلامت

از روی چشم‌وهم‌چشمی انتخاب و ازدواج نکنید

اینکه بخواهیم چهره ، شغل و هزار و یک ویژگی فردی و اجتماعی و اقتصادی همسرمان مان بهتر از همسرِ دوست، فامیل یا فلان آشنای مان باشد، نوعی چشم‌وهم‌چشمی است در انتخاب همسر که می تواند عاقبت تلخی داشته باشد.
بیشتر بخوانید...