دنبال  آرامشید ؟

اگر شما هم آرامش، گمشده این روزهای زندگی تان هست ، باید بدانید که ماهیت این خواستنی دوست داشتنی این است که نمی آید، پس کسبش کن.

0

نسیم شهسواری/

 

 همه ما آدمها گمشده هایی در زندگی مان داریم؛ گمشده هایی که شاید یک احساس ، یک دوست و یا یک حقیقت باشد.

البته همه  ما آدمها در یک ویژگی مشترکیم و آن ویژگی هم  جستجوی برای گمشده ای به نام آرامش است.

اگر شما هم آرامش، گمشده این روزهای زندگی تان هست ، باید بدانید که ماهیت این خواستنی دوست داشتنی این است که نمی آید ،پس کسبش کن.

می خواهیم قدم به قدم  به دنبال کسب آرامش باشیم و امروز  روز برداشتن اولین قدم است

قدم اول

 داشتن یک خانه ، اتاق یا میز مرتب  خواسته همه آدمهاست .

کمتر کسی پیدا می شود که تمیزی و مرتب بودن را دوست نداشته باشد.

در واقع داشتن نظم و محیطی آرام از مقدمات  رسیدن به گمشده ای به نام آرامش است.

همه ما با کمی تغییر در شیوه انجام دهی کارها و مدل زندگی مان میتوانیم به آدمهای مرتبی تبدیل شویم.

اگر خانه‌تان شلوغ   و یا  اتاق تان و میز کارتان و درهم برهم باشد ذهن‌تان هم همین‌طور خواهد بود و بدون این‌که متوجه شویم، این حواس‌پرت‌کن‌های بصری تمرکز و آرامش‌مان را می‌دزدند.

 فکر میکنم که دیگر وقتش رسیده است.

شما محکوم با آنچه در آن قرار دارید نیستید؛ می توانید تغییر کنید تا دل آرام تر شوید.

نخستین قدم را با نظم در محیط اطرافت شروع کن.

حتما موفق می شوی.

 

 ادامه دارد…

/انتهای متن/

درج نظر