وقتی آدمها مسخ می شوند

با آیت الله حائری شیرازی در مورد جایگاه زن و مرد در خلقت و خانواده گفت و گو کردیم. از تفاوت های طبیعی و حکیمانه میان زن و مرد گفتند و این بار از این که آدمیان در گریز از طبیعت خود مسخ می شوند.

0

فرزانه حکمت/

درختان متفاوتند. چنار روی پای خود می ایستد و بالا می رود، افرا هم همینطور. درختان سایه روی پای خود می ایستند و بالا می روند. انگور اما بالا نمی رود. انگور یک شاخک هایی دارد که مثل بازوست که محکم قفل می شود . شاخه می شکند ولی قفل نمی شکند. گاهی می بینیم که بواسطه این شاخک ها، درخت های انگور کیلو مترها ادامه پیدا کرده اند. شاخک ها از درخت ها تغدیه می کند و چه ثمرهایی می دهد . مرد باید تکیه گاه شود و زن باید متکی باشد. وقتی متکی می شود، رشد می کند و احساس نیرومندی می کند .احساس می کند درجایگاه طبیعی خودش است . به همین زن اگر چکش یا استانبولی گچ بدهند که کار کند، از هویت خودش دور می شود.

در استانبول که بودیم در آن مسجد معروف من زن هایی را دیدم که روی داربست رفته بودند و کار می کردند. البته ممکن است به این وضع عادت کنند و با شرایط جدید خودشان را تطبیق بدهند اما مسلما این زن لطافتش را از دست می دهد و به یک موجود زمخت و خشن تبدیل می شود. البته برای زندگی درآمدی هم کسب می کند اما از خودش و وضعیتش  راضی نیست. در حالی که  زنی که همسر دارد، ممکن است محدودیت های بیشتری داشته باشد، اما نهایتا بخاطر این که قرارنیست مسئولیت های اقتصادی را بر دوش داشته باشد، احساس رهایی و رضایت بیشتری دارد.

آفرینش،  دستگاهی فهیم  و آگاه است و  خداوند سرشت انسان ها را از روی بصیرت و حساب و کتاب آفریده. اگر زن را  از سرشتش دور کنند غیر طبیعی است و بیمارمی شود . مرد هم اگر درشتی اش تلطیف شود، از هویتش تنزل یپدا می کند. مردهایی که خود را آراسته می کنند تا  مورد پسند مردهای دیگر شوند اینها مثل زنها نمی توانند مثل مردها باشند. چنین مردی مطمئنا وضعی را که گرفتارش شده،  دوست ندارد، چون برای او یک استحاله حساب می شود و عملا برای او یک جور خودکشی، نوعی خودزنی و خود آزاریست.

به تعبیر ما در ادبیات دینی این دور شدن از طبیعت خود، نوعی جنگیدن با خداست .

باید توجه داشت که وقتی مردی بوسیله مرد دیگری بوسیده می شود، در وجود او حس انتقام بوجود می آید. چون فکرمی کند مورد سوءاستفاده قرار گرفته وشاید حتی اگر بتواند او را بکشد. به این آدم نمی توان گفت از خطای طرف مقابلت صرف نظر کن و او را ببخش.

حالا در نقطه مقابل زن اصلا ساخته شده برای این  این که دوست داشته شود و به او اظهار محبت و عشق شود. این شیطان است که می خواهد جای زن و مرد را در این نقش ها عوض کند. خدای تعالی در این باره می فرماید:

من به فرزندان  آدم دستو رمی دهم که آفرینش خداوند را تغییر ندهند. این مایه هلاکت ومسخ آنهاست. این مسخ خودش یک عذاب است. وقتی کسی معذب  شد، خرس می شود، خنزیر می شود و …این است که  قران می فرماید:

“کونوا قردة خاسئین”

( بوزینگانی مطرود شوید)

این مسخ شدن است که زنانی  با زنان ازدواج می کنند یا مردانی  با مردان ازدواج می کنند. هر دو مسخ شده اند.

مواردی دیگر هم که آدمها با طبیعت شان می جنگند، همین مسخ پیش می آید. کسانی که سگی را بجای فرزند نگه داری می کنند و در آغوشش می گیرند و … و می گویند زحمتش از بچه کمتر استف بنوعی مسخ شده اند. استدلال شان این است که سگ مهربان و وفادار است. درست است. سگ باوفاست، ادراکات و اشارات انسان را درک می کند و خودش را باشرایط انسان تطبیق می دهد.منکر خصوصیات خوب سگ نیستیم  ولی سگ که فرزند آدم نمی شود. اگرسگی  جای فرزند را برای یک انسان بگیرد، نشانه مسخ آن آدم است.

ادامه دارد…

قسمت اول

زن مرهم زخم است برای مرد

/انتهای متن/

If you want writing services online just like we’ve written it in here. Do contact us. We offer the best Write my essay for me Services online.

درج نظر