آمار ثبت ازدواج ها از وقوع ازدواج پیشی می گیرد

براساس آمارهای موجود در ثبت احوال کشور،طی پنج سال اخیر میان وقوع ازدواج و ثبت ازدواج اختلاف آمار ۵۸ هزار و ۸۶۹ موردی وجود دارد.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، آمار ازدواج در کشور به تفکیک وقوع و ثبت  نشان می‌دهد که آمار وقوع ازدواج با آمار ثبت در سال‌های اخیر متفاوت بوده است.

بطوری که در آمار ازدواج طی پنج سال اخیر که از سوی سازمان ثبت احوال کشور اعلام شده در سال ۹۲ آمار وقوع ۷۹۲ هزار و ۶۱۲ مورد بوده در حالی که آمار ثبت شده آن کمی کمتر یعنی ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ مورد بوده است.

یا به طور مثال در سال ۹۳ نیز آمار وقوع ۷۵۱ هزار و ۱۹۰ مورد بوده در حالی که آمار ثبت شده آن کمی کمتر یعنی ۷۲۴ هزار و ۳۲۴ مورد بوده است.

همینطور در سال ۹۴ طبق آمار رسمی ثبت احوال  آمار وقوع ۶۹۹ هزار و ۲۵۶ مورد بوده در حالی که آمار ثبت شده آن کمتر یعنی ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ مورد ثبت شده است.

اما در دوسال اخیر این روند برعکس شده و آمار ثبت شده ازدواج‌ها از آمار وقوع آن پیشی گرفته که نشانگر دقیق تر و بهتر شدن شدن روند ثبت وقایع حیاتی و افزایش آگاهی و اهمیت دادن خانواده ها به موضوع ثبت ازدواج است.

 در سال ۹۵ تعداد ازدواج انجام شده ۶۶۸ هزار و ۲۹۴ مورد بوده ولی آمار ثبت شده آن، ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ مورد بوده و در سال گذشته  605هزار و 393  مورد ازدواج انجام شده که  608هزار و 956 مورد ازدواج ثبت شده که نسبت به آمار وقوع آن بیشتر شده است.

آمار ازدواج در کشور به تفکیک وقوع و ثبت

ردیف سال  آمار وقوع آمار ثبت
۱ ۱۳۹۲ ۷۹۲۶۱۲ ۷۷۴۵۱۳
۲ ۱۳۹۳ ۷۵۱۱۹۰ ۷۲۴۳۲۴
۳ ۱۳۹۴ ۶۹۹۲۵۶ ۶۸۵۳۵۲
۴ ۱۳۹۵ ۶۶۸۲۹۴ ۷۰۴۷۱۶
۵ ۱۳۹۶ ۶۰۵۳۹۳ ۶۰۸۹۵۶

 

براساس این گزارش، آمار وقوع به این معناست که تعداد ازدواجهای رخ داده در سالهای گذشته که تا نیمه اردیبهشت امسال ثبت شده، شمارش شده است. به همین دلیل آمار وقوع در سال های 95 و 96 نسبت به آمار ثبت آن کمتر است و به اعتقاد کارشناسان ثبت احوال، چنانچه این آمار (آمار وقوع)در نیمه اردیبهشت ۹۸  تهیه شود قطعا از آمار ارائه شده در این گزارش بیشتر خواهد بود.  

به عبارتی دیگر، طی پنج سال اخیر میان وقوع ازدواج و ثبت ازدواج اختلاف آمار وجود دارد که نشان می دهد ۵۸ هزار و ۸۶۹ مورد ازدواج ثبت نشده است.

براساس آخرین آمار به دست آمده مربوط به سال گذشته که تا تاریخ 15 اردیبهشت 97 به دست آمده در مورد شاخص ازدواج، 605 هزار و 404 مورد ثبت شده است.

همچنین میزان عمومی ازدواج به ازای هر 1000 نفر جمعیت 7.6 نفر است.

/انتهای متن/

درج نظر