دختر ایرانی که در قلب مسیحیت چادری است!

در روزگاری که حجاب کامل اسلامی در میان نسل دختران و زنان جوان جامعه ما کمرنگ تر از همیشه شده است، و بهانه ها و توجیه های زیادی برای فرار از حجاب- و نه فقط چادر- وجود دارد، وجود دارند ستاره هایی که خداوند درخشش آنها را در ظلمت جهان امروز مخفی نمی کند.
حکایت این مطلب، حکایت جالب و در عین حال خوشحال کننده ای است که در قلب مسیحیت کاتولیک جهان، ایتالیا، در جریان است. حکایت دختر دانشجوی ایرانی که در دانشگاه تِرنتوی ایتالیا در حال تحصیل است.
خانم حقانی، دانشجوی دانشگاه تِرنتوی ایتالیا، در قلب مسیحیت کاتولیک حجاب برتر دارد.

0

دیدگاهم نسبت به حجاب این است که مانع اصلی فروپاشی خانواده‌ها می شود، البته نه تنها زنان، بلکه مردان نیز باید حدود حجاب را رعایت کنند، که مسلماً منظورم همه مدل های حجاب از حجاب چشم و تن گرفته تا حجاب رفتار است، آنچه برای من خیلی واقعی و ملموس هست، حجاب تن است که پوشش برخی از زنان و مردان واقعا باعث تاسف است.در مورد حجاب خودم نیز، باعث حس امنیتم شده است و وقتی در جمع هستم و یا در خیابان و فروشگاه و … راه می روم، حریمی برایم ساخته که موجب رعایت از طرف دیگران هم می شود.به نظرم زن های ایرانی بسیار آزادتر از زن های اینجا هستند و حتی سوای از حجاب داشتن یا نداشتن، زن ایرانی را مثل شعارهایی که می دهیم، واقعا آزاد می دانم. اینجا نه ذهنشان آزاد است و نه جسمشان، آزادی روان اینجا وجود ندارد و اصولا می توان اینگونه گفت که مسابقه برای دیده شدن حرف اول را می زند، برای همین نیز سن ازدواج اینجا بسیار بالاست و فرد وقتی سراغ زندگی مشترک می رود که لذت جویی خود را در جامعه تمام کرده باشد.

/انتهای متن/

 

درج نظر