عکس نوشته/موفقیت

هرگاه از سختى كارى ترسيدى در برابر آن سرسختى نشان ده، رامت مى شود
ذا خِفْتَ صُعوبَةَ أمْرٍ فاصْعُبْ لَهُ يَذِلَّ لكَ
امام على عليه السلام:

0

غرر الحكم حدیث4108

/انتهای متن/

درج نظر