فاطمیه آمد

حضرت زهرا (س)
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

0

(بحار: ج 67، ص 249، ح 25)

/انتهای متن/

درج نظر