نامه ی یک خطی امام حسین (ع)

هنگامی که امام حسین (ع) در سرزمین کربلا مسقر شدند، نامه ای یک خطی نوشتند به برادرشان محمد بن حنفیه.

0

نامه ای

عجیب ولی روشن

واضح ولی پیچیده

عمیق ولی ساده

عجب جمله ای:

“گویا دنیا هیچ‌گاه نبوده و گویا آخرت پیوسته بوده است”

درج نظر