دریایی از شکوفه های آبی در پارک ژاپن

در ماه فوریه ژاپن پر از شکوفه های صورتی رنگ گیلاس می شود. اکنون که سه ماه از آن گذشته، گل های صورتی رنگ در بیشتر مناطق آمده و رفته اند. اکنون پارک ساحلی صورتی رنگ هیتاچی پر از گل های آبی رنگ نموفیلا شده است. این گل های آبی رنگ کوچک در اواخر بهار شکوفه می زنند.

0

 اگرچه این گل ها در سراسر ژاپن و حتی در کالیفرنیا یافت می شوند اما به طور خاص برای آمدنشان در پارک ساحلی هیتاچی مشهورند. هرسال حدود 4 میلیون نموفیلا تپه های این پارک را می پوشاند و دریایی آبی رنگ و بی نهایت را شکل می دهد. باتوجه به زیبایی فوق العاده این منطقه و اینکه خیلی از ما دسترسی سفر و تماشای این زیبایی بی نظیر را نداریم می توانید تصاویر فوق العاده آن را در این مطلب ببینید.

/انتهای متن/

درج نظر