وزنه برداران محجبه

در جریان رقابت های وزنه برداری المپیک لندن دو وزنه بردار محجبه از کشورهای امارات و تونس شرکت کردند و به نتایج قابل قبولی دست یافتند.

0

سرویس خبر به دخت/

 در چهار وزن نخست رقابتهای وزنه برداری المپیک لندن تا کنون دو وزنه بردار محجبه از کشورهای امارات و تونس به روی تخته رفته اند و عملکرد قابل قبولی در حد خود داشته اند.

نخستین وزنه بردار زنی که با حجاب اسلامی در رقابتها شرکت کرد، کلثوم عبدالله – وزنه بردار محجبه پاکستانی الاصل کشور آمریکا بود که ابتدا در رقابتهای قهرمانی کشور آمریکا و پس از آن در مسابقه های جهانی وزنه برداری به روی تخته رفت.

  بیش از یک سال پیش بود که پس از درخواست کشور آمریکا، هیات رئیسه فدراسیون بین المللی وزنه برداری با حضور وزنه برداران محجبه برای حضور در رقابتهای رسمی موافقت کرد.

به نقل از ایران زنان/انتهای متن/

درج نظر