منم که گوشه میخانه خانقاه من است

منم که گوشه میخانه خانقاه من است

1

فال حافظ به دخت/

منم که گوشه میخانه خانقاه من است                دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک                  نوای من به سحر آه عذرخواه من است

ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله                           گدای خاک در دوست پادشاه من است

غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست           جز این خیال ندارم خدا گواه من است

مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی                     رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است

از آن زمان که بر این آستان نهادم روی                فراز مسند خورشید تکیه گاه من است

گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ                        تو در طریق ادب باش و گو گناه من است

حافظ مي گويد:

شما اگر چه در ميان جمع هستيد؛ولي از لحاظ روحي خود را تنها احساس مي كنيد.اين مهم نيست و نگران اين حالت نباشيد.كساني هم مي خواهند گناه خو را به گردن شما بيندازند؛اين هم مهم نيست چون حقيقت هميشه روشن خواهد شد.

نمایش نظرات (1)