آرشیو دسته بندی

فرهنگی

تلخه، مثل زندگی من!

-سلامی به گرمیِ آش رشته که روش با پیاز داغ نوشته مرامت منو کشته! سه جفت چشم مات مونده بود به قیافه ی ماری سرتق که فارغ البال داشت با ما سلام علیک می کرد. بی شک ذهن هر سه تا مون رفته بود پی اشک و آه و ناله ی چند روز پیشش. شاهدمون هم یک…
بیشتر بخوانید...

زنانه رانندگی کنیم

فرزانه حکمت وقتی قرار است خانم ها وارد عرصه فعالیت اجتماعی شوند، انتظار این است که "زنانه" وارد شوند، نه مردانه. وگرنه فلسفه وجودی شان زیر سوال می رود. به نوعی  نقض غرض است. نسل جدیدی از دختران راننده را در خیابان می توان دید که در ویراژ…
بیشتر بخوانید...