جشنواره‌ای که امنیت اجتماعی بانوان را تأمین می‌کند

جشنواره مد‌و پوشش اسلامی به منظور حفظ امنیت بانوان و الگوسازی پوشش مناسب آنها در پایتخت برگزار می‌شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگاران، پوشاک بارزترین نشانه‌ی فرهنگی و مهم ترین مظهر قومی در بین جوامع مختلف به شمار می‌آید تا جایی که برخی کارشناسان معتقدند با تغییر نحوه‌ی پوشش یک جامعه، نوع معشیت و شیوه تولید آنها نیز دچار دگرگونی و تحولاتی در ساختار زندگی اجتماعیشان به وجود آورد.
در ایران از گذشته تا به امروز در قوم‌ها و طایفه‌های مختلف پوشش‌های گوناگونی وجود داشته است اما رفته رفته و با ورود تکنولوژی در کشور گویا نوع پوشش افراد هم تغییر کرد. چراکه پوشش بسیاری از ایرانیان تغییر و شکل جدیدی به خود گرفت تا جایی که این تغییرات تا حدودی برخی از مسئولان کشور را به فکر واداشت و درصدد برآمدند تا با برگزاری جشنواره‌های گوناگون دراین حوزه، نوع پوشش اصلی و اصیل ایرانی را به یاد مردم بازگردانند.
ورود مدرنیته به جامعه شهری و توسعه مفاهیم جدید در حوزه مد و پوشش در جامعه از یک طرف و جایگاه ویژه پوشش به عنوان یکی از شاخص‌های سبک زندگی اسلامی-ایرانی در ابعاد زندگی فردی،‌ خانوادگی و اجتماعی زنان از سوی دیگر لزوم توجه ویژه به این حوزه را می‌طلبد.
معدنی پور مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران درخصوص برگزاری جشنواره مدو پوشش اسلامی ایران می‌گوید: این جشنواره برای دومین سال پی‌در‌پی و با تاکید بر خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در کشور برگزار می شود. جشنواره مد وپوشش اسلامی براساس ارزش‌های اسلامی- ایرانی، پرهیز از ارائه طرح های تقلیدی و عدم استفاده از المان‌های غیر ایرانی برروی لباس، سهولت و راحتی در پوشیدن لباس برگزار می شود همچنین کلید طرح‌‌‌‌‌‌‌ها با شاخص‌های فرهنگ عمومی و ارزش‌های اسلامی-ایرانی و اسلوب‌های علمی و مدرن تطایق خواهند داشت.امید است با برگزاری چنین جشنواره‌هایی تناسب و تجانس بین پوشش و فرهنگ بومی مردم ایران زمین برقرار شود.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده