آرشیو ماهانه

فروردین ۱۳۹۶

شهید دادالله شیبانی فرمانده مدافعین حرم به آرزوی دیرینه خود رسید

از همان هنگام طفولیت، اخلاق بسیار خوش آن شهید به حق پیوسته، دربرخورد با همه افراد زبانزد همگان بود. تواضع منحصر به فرد در برخورد با عموم، اخلاص ایشان درانجام عبادات ، رعایت احترام کامل به اعضاء خانواده بخصوص تسلیم محض در برابر پدر ومادر،…

عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من

برخی روزها آمدنشان نویدبخش است و خبر از آمدن‌های دیگر می‌دهند، خبر از آمدن روزهایی که آسمان سرود می‌خواند و شکوفه‌های گیلاس بهاری، رقص‌کنان روی زمین می‌ریزند، نخستین روز ماه رجب روز تولد خورشیدی است که با آمدنش نوید روزهای خوش دیگر را…

ماه رحمت سرشار خدا رسید

در طول سال خداوند راه هایی را به بهانه هایی گشوده برای این که آدمها او را بیشتر و بهتر یاد کنند و به او نزدیک تر شوند و از او گشایش و مغفرت بخواهند. ماه رجب یکی از این بهانه است و شاید بهترین بهانه.