آرشیو ماهانه

خرداد 1395

اسیر حیله و نیرنگی به نام کلک پول نشویم

در دنیایی که دوروبر ما را بازار ها احاطه کرده اند، ایجاد احساس نیاز  به بودن چیزی که بودنش برای مان  ضرورتی برای مان ندارد و نبودنش هم سطح رفاه ما را ارتقای معناداری نمی‌دهد،  فقط کلک است برای به دست آوردن پول برای برندها و دلالان و …

سیگار را ترک می کنم به خاطر بچه هایم

در روزگاران قدیم که سیگار کشیدن برای خودش یک پا خلاف بزرگ یک جوان حساب می شد، مادرها، خواهرها و همسرها در جلوگیری از این خلاف خیلی نقش داشتند. اصلا کل خانواده و بزرگترهای خانواده مثل پدرها هم در این مورد یک عامل بازدارنده بودند.  ولی حالا…

مادرم مظلوم است، حقش را ندادند

وقتی پای حق و حقوق در میان است، از جمله در موضوع ارث و میراث، رودربایستی و تعارف جایی ندارد و اگر قرار باشد با این نوع ملاحظات کسی دست از پیگیری حق خود بردارد، ممکن است مشکلاتی ایجاد کند که بعدها قانون هم نتواند آن را جبران کند.

حمایت مغازه دار آمریکایی از دختران محجبه

یک مشتری به سوی دختران مسلمان هجوم آورده و فریاد زد "این‌ها رو از کشور بیرون کنید! این‌ها را نمی‌‌خواهم". جسی نوحا کارمند بستنی فروشی نیز درحالی که او را به بیرون از مغازه هدایت می‌کرد گفت"اگر رفتار خوبی نداشته باشی ما هم تو را نمی‌خواهیم!"…