آرشیو ماهانه

فروردین ۱۳۹۴

یزید بالقوه‎

آیت‌الله بهجت می‌فرمودند: «آن چه معاویه و یزید بالفعل داشتند ما بالقوه داریم. و خیلى به خود مغرور نشویم این طور نیست که آنها از جهنم آمده باشند و ما از بهشت. به خدا پناه مى‌بریم!» (در محضر بهجت/ شماره ٢٧١)

گروه 800 نفره تیراندازان زن در سوریه

جنگ داخلی در سوریه تا کنون بیش از سه سال ادامه یافته است. در میان گروه تفنگداران سوریه، گروهی از تیراندازان ویژه وجود دارد که ماموریت آنان، دفاع از امنیت دمشق و مناطق دیگر در حومه دمشق است. خبرنگار تلویزیون مرکزی چین چندی پیش با این گروه…

سردرد داری؟

این بار سردرد آزی باعث شد جمع کافی شاد در همان خانه عمه گوهر تشکیل جلسه بدهند با موضوع  انواع سردرد!

مشکلات زنان در قابی مردانه

درباب مشکلات زنان، زنان  نه مساله که خود راهنمای خوبی برای حل مساله اند. اگرچه دو ضلع دیگر این مثلث یعنی سیاستگذاران و پژوهشگران در تدقیق و سوق دادن موضوعات به سمت نیل به هدف، نقشی اساسی دارند.

یک نگاه دیگر به خانه سبز

سبز بود و ریشه داشت؛ مثل بهاری استوار؛ خانه سبز را می گوییم که این شب‌ها با همه بار نوستالوژیک و دراماتیک و بازی‌های خاطره‌انگیز و فضای پر از شور و شوقش از تلویزیون پخش می‌شود...

باور عشق

اهل شعر به استقبال سالی رفته اند که نوروزش به نام فاطمه(س) مزین شده و سالش هم به نام او متبرک گردیده است.