آرشیو دسته بندی

هنر

مولانا: مادران پیامبران، برترین زنان عالمند

مولانا جلال الدین شاعر بزرگ و مثنوی سرای برجسته ایرانی که سروده هایش در شمار زیباترین اشعار عرفانی است، چون از زنان حف می زند، آنها را در مرتبه ای بسیار والا می بیند که از بسیاری مردان هم بالاتر قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید...

دختران و زنان در شعر سعدی شیرازی

سعدی شیرازی که ادب و سخن فارسی بسیار وامدار او و شعر اوست، از هر دری سخن گفته و از جمله در باب دختران و زنان و ازدواج و همسری و ... بسیار اشعار زیبایی سروده است که نگاه او را به اهمیت این مقوله ها نشان می دهد.
بیشتر بخوانید...

کتایون در تقابل با گشتاسب برای کشته شدن اسفندیار

گفته اند آخر شاهنامه خوش است و ما، در این قسمت نگاه مان به زنان شاهنامه را به پایان می بریم؛ اما نه پایانی خوش. کشته شدن اسفندیار به دست رستم از تراژیک ترین داستان های شاهنامه است؛ داستانی که آخرآن با اعتراض خشم آگین کتایون مادر اسفندیار به…
بیشتر بخوانید...

رودابه نگران رستم است

در قسمت قبل خواندیم که اسفندیار بعد از نجات خواهرانش نزد پدر برگشت، به امید اینکه پدرش به عهدش وفا کند و سلطنت را به او بدهد. اما پدر برای رهایی از این عهد به اسفندیار می گوید تنها در صورتی تاج را به او می سپارد که رستم دستان را دست بسته…
بیشتر بخوانید...

کتایون که نگران اسفندیار است

پیش از این گفتیم که اسفندیار پهلوانی بزرگ و پسر شاه گشتاسب بود و مادرش کتایون فرزند قیصر روم . سه فرزند پسر داشت که بهمن از همه بزرگتر بود . اسفندیار خسته ولیکن پیروز از جنگ با ارجاسب برمی گشت . او دو خواهر خود را از چنگ اسارات ارجاسب…
بیشتر بخوانید...