داستــــان/ ســـــــتـم 1

لحظه­ ای جلوی چشم­ های سارا سیاه شد و بعد احساس ­کرد که خانه دور سرش می­ چرخد. سرگیجه­ ی شدیدی داشت. در همان حالی که بین مرگ و زندگی دست و پا می ­زد، امیر طلاها را از دست و گردن سارا بیرون آورد.

داستان /شب انتظار6

سلطنت مسئول پذیرش بیمارستانِ یک شهر جنگی است. یک شب در موقع بازگشت به خانه، پیرزنی تنها بنام سوسن بانو را در جوی آب پیدا می کند و به خانه می رساند؛ پیرزنی که پس از حادثه افتادن در جوب، سلطنت تنها دوست و غمخوارش می شود.

داستان/شب انتظار5

سلطنت مسئول پذیرش بیمارستان یک شهر جنگی است که هم به کارش باید برسد، هم به خانواده اش و هم به سوسن بانو، زنی که یک شب در موقع بازگشت به خانه او را در جوی آب پیدا کرد و به خانه رساند؛ زنی که هیچکس را ندارد.

داستان/ شب انتظار3

سلطنت مسئول پذیرش بیمارستان است در یکی از شهرهای جنگ زده است که دائما زیر حمله هواپیماها و موشک های بعثی هاست. اما یک شب در موقع بازگشت به خانه اتفاق عجیبی برایش افتاد.

داستان/شب انتظار 2

سلطنت مسئول پذیرش بیمارستان است در شهر جنگ زده شان . او هم نگران این همه مجروح وشهیدی است که هر روز و شب در بیمارستان می بیند و هم نگران خانواه اش، شوهرش، بچه هایش که به مدرسه می روند و یا پیش مادرشوهرش در خانه اند . هر آن ممکن است یکی از…

داستان/شب انتظار 1

ثریا منصور بیگی اصالتاً ایلامی و زاده تهران است. در رشته ادبیات تحصیل کرده و 12 سال است که وارد عرصه نویسندگی شده­ است. در سال 1390 به خاطر داستان "دوار(سیاه چادر)" و در سال 1392 برای کتاب "قبل از سپیدی" لوح تقدیر کسب کرده است و در حوزه­ ی…

دَوار/ قسمت آخر

سارال با حسام نامزد می کند و حسام به جبهه می رود. مدت زیادی می گذرد و از حسام خبری نمی شود. کردان به دیدن سارال و حکیم می آید و به آنها می گوید که حسام منافق است و با کومله همکاری می کند. یک شب سارال حسام را زخمی پیدا می کند. درمانش می کنند…

داستان/ دَوار 6

سارال و پدرش، جوان زخمی به نام کارال را پناه می دهند. حسام که خاطر خواه سارال است با او نامزد می کند به شرط آنکه جبهه نرود، اما وقتی حسام شرایط مملکت را بحرانی می بیند به جبهه می رود و در همان زمان دشمن روستای شان را بمب باران می کند و مادر…

داستان/دَوار 5

سارال و پدرش، جوان زخمی به نام کارال را پناه می دهند. حسام که خاطرخواه سارال است در خانه ی عمه، از سارال خواستگاری می کند و سارال به او جواب مثبت می دهد به شرط آنکه جبهه نرود ولی حسام به محض اینکه با خبر می شود نیرو در جبهه ها کم است، تصمیم…