امان از صدا وسیما

به عنوان کارشناس برنامه صبحگاهی حدود پنج شش دقیقه ای حرف زدم، حرف های خیلی بدردخور و منسجم و … ! چون هرکسی مخصوصا اگر کارشناس باشد، در پنج شش دقیقه دو سه تکه ای می تواند بهترین حرف های کارشناسی را بزند، اگر هم مخاطب مادرمرده چیزی از حرفهایش نفهمید، مشکل خودش است.

3

سرویس ما و زندگی به دخت/

وسط جمعیتی که در صف پذیرش بیمارستان بودند، گوشی ام زنگ زد. به سختی صدای طرف را می شنیدم:

– یک برنامه تلویزیونی … فردا صبح… ازدواج آسان.

واقعا بیشتر از این نشنیدم.

–  الان که چیزی نمی شنوم. بعدا تماس بگیرید.

–  برای تان اس ام اس می کنم.

کارهای روزانه اجازه نداد که تا غروب به اس ام اس ها نگاهی کنم.

غروب که گوشی را نگاه کردم، اس ام اس رسیده بود :  آدرس جام جم را نوشته بودند و نام یک استودیو. همین!

شب زنگ زدم و پرسیدم: جریان چیست؟

–  آدرس را که برای تان اس ام اس کردم . یک برنامه در مورد ازدواج آسان.

–  محور و هدف و فرم و …؟

–  چیز خاصی نیست. یک گپ و گفت در مورد ازدواج آسان.

–  مدت گفت و گو؟

– 35 تا 40 دقیقه. برنامه هم زنده است. ساعت ده دقیقه به هفت آنجا باشید.

– وسیله رفت وآمد؟ من فرداکه طرح زوج و فرد از در خانه است،  نمی توانم ماشین بیاورم.

– با آژانس بیایید.

– چشم!

صبح ساعت ده دقیقه به هفت درجام جم بودم . ساعت هفت استودیو را پیدا کردم به خیال خودم. اما ظاهرا یک استودیوی دیگر باید می رفتم. چون یک ربع معطل شدم تا بعد از اینکه  با همان آقا دو بار تماس گرفتم با اصرار به اینکه لطفا برای اینکه برنامه تان دیر نشود، مرا پیدا کنید! بالاخره به استودیوی موردنظر رسیدم.

یک برنامه با دو مجری که لابد یکی شان هم مجری کارشناس بود و اطلاعاتش انصافا خوب بود و برای حرف زدن 45 دقیقه ای در باره موضوع برنامه، کم نمی آورد. بعد هم حدود پنج شش دقیقه ای در مجموع بنده به عنوان کارشناس حرف زدم حرف های خیلی بدردخور و منسجم و … ! چون هرکسی مخصوصا اگر کارشناس باشد، در پنج شش دقیقه که شامل دو سه تکه می شود، حتما می تواند کارشناسی ترین و بدردخورترین حرفها  را در مورد  ازدواج آسان را از اول و آخر طرح کند و راه حل ارائه نماید و … اگر هم مخاطب مادرمرده چیزی از حرفهایش نفهمید، مشکل خودش است.

من ماندم که با این همه برنامه های کارشناسی خوب در مورد موضوعات مختلف در صدا و سیمای مان چرا ما هنوز این همه مشکل و مسأله اجتماعی داریم!؟

من نمی دانم چرا بعضی از کارشناسان که حرف و نظر خوب دارند، از برنامه های به این خوبی گفت وگوی صدا وسیما فرار می کنند! واقعا چه فرصت هایی را برای حرف زدن و اظهار نظر ز دست می دهند؟

واقعا خوش به حال ما کارشناسانی که به این برنامه ها می رویم!؟

به زودی از برنامه ها و برنامه سازها صدا و سیما حرف های خوبتری هم خواهیم گفت. با این یکی که حق مطلب ادا نمی شود!؟

ف. م / انتهای متن/

نمایش نظرات (3)