اعترافات تکان‌دهنده دختران سوری

پیامدهای رسوایی های اخلاقی در میان تروریستهایی که مدعی اسلامگرایی بوده و شعارهای فریبنده هم سر می دهند، به ویژه پس از اعترافات تکان دهنده دختران و زنانی که قربانی هوا و هوس آنها شده اند، دامن آن ها را رها نمی کند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش مذهبی ها، رسوایی های جنسی، ارکان گروه تروریستی موسوم به جبهه النصره را لرزانده است. پایه های سازمان تروریستی جبهه النصره را رسوایی جنسی بزرگ اخیر به لرزه درآورده است، این رسوایی بزرگ سبب شکاف میان سرکردگان این گروه درباره چگونگی تعامل با آن شده است.
هیچ یک از جنگجویان تروریست در سوریه انتظار چنین رسوایی بزرگی در جبهه النصره را نداشتند، زیرا این جبهه با تظاهر به اسلام و القای پیاده کردن اصول اسلامی، جنایات خود علیه شهروندان سوری را توجیه می کند.

یک گروه ۲۰ نفره و سرکرده آن ها به نام ابواحمد التمیمی در حال ارتکاب فحشای دسته جمعی با حدود ۳۰ دختر از همسران و دختران افراد مسلح جبهه النصره و ارتش به اصطلاح آزاد به شیوه زنای گروهی بودند که در عملیات ارتش سوریه دستگیر شدند.

منابع سوری گزارش دادند ارتش سوریه در جریان عملیات پاکسازی ادلب، این گروه را با سرکرده خود در حالت بسیار زننده که نمی توان آن را توصیف کرد، دستگیر کرد، این تروریستها به ظاهر مسلمان با حدود ۳۰ دختر در یک سالن بزرگ در شهر ادلب مرتکب اعمال غیراخلاقی شدند.

پس از تحقیقات انجام شده، مشخص شد دستگیرشدگان وابسته به جبهه النصره تروریستی است، در میان آن ها ۱۵ تروریست خارجی و در راس آن ها، التمیمی سعودی الاصل ۴۰ ساله قرار دارند.

به گفته منابع سوری، برخی از دختران و زنان که از سوی تروریستها مورد تجاوز گروهی قرار گرفته اند، اعتراف کرده اند که در نتیجه تهدید و فشار و باج خواهی افراد مسلح، تن به این کار غیراخلاقی داده اند، چرا که تروریستها، آن ها را تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته کثیف آن ها تن ندهند، آن ها را خواهند کشت، تروریستها با شستشوی مغزی این دختران و زنان، به آن ها القا می کنند که با این کارهای کثیف و غیراخلاقی به انقلاب سوریه به زعم آنها خدمت می کنند و وارد بهشت می شوند.

از سوی دیگر، منابعی در مخالفان سوری اعلام کردند این رسوایی اخلاقی، پایه های جبهه النصره را به لرزه درآورده است و سبب بروز درگیری شدید میان افراد مسلح از یک سو و ارتش آزاد از سوی دیگر شده است که ۱۰ کشته از طرفین به جا گذاشته است.

به گفته این منابع، برخی گروهها برای آشتی میان جبهه النصره و ارتش آزاد تلاش می کنند تا روحیه تروریستها در ادلب بیش از پیش متزلزل نشود.

منبع:الف/ انتهای متن/

درج نظر