دیدن این عکس ها را از دست ندید

این عکس ها را ببینید

1

سرویس زنگ تفریح به دخت/

گوریل تازه متولد شده در استرالیا ،هنگامی که او را معاینه میکردند از سردی گوشی معاینه هیجان زده شد و این واکنش جالب را نشان داد.

/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)