مردی که خانواده اش را حبس کرد

یک مادر و چهار فرزندش در «سن نازر» فرانسه، سه سال پشت درهای بسته و در شرایطی کثیف، محبوس شدند.

0

سرویس خبر به دخت/

 تنها فردی که در این سه سال دیده می‌شد پدر خانواده بود که زباله ها را دم در می‌گذاشت یا از خرید باز می‌گشت و جواب سلام هیچ همسایه ای را نمی‌داد.گفته می‌شود فرزندان ۱۴، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ ساله این خانواده نارسایی یادگیری دارند.

منبع:انتخاب/ انتهای متن/

درج نظر