بازجویی از زنان اخوان‌المسلمین مصر در امارات

دادستان کل امارات از آغاز تحقیقات از زنان عضو یک گروه سری وابسته به اخوان المسلمین مصر در امارات خبر داد.

0

 سرویس خبر به دخت/

شبکه خبری اسکای نیوز عربی اعلام کرد: دادستانی کل امارات تحقیقات از زنان عضو گروه سری وابسته به اخوان‌المسلمین مصر در امارات را آغاز کرد.

خاطرنشان می‌شود اخوان‌المسلمین مصر و امارات اخیرا مواضع تنش‌آمیزی در مقابل هم اتخاذ کرده‌اند و این مسئله حتی به جنگ لفظی میان برخی مقامات دو کشور کشیده شده است.

امارات مدعی است یک گروه وابسسته به اخوان‌المسلمین مصر در این کشور، در راستای ضربه‌زدن به مصالح عمومی و امنیتی امارات فعالیت می‌کرده است.

منبع: زنان پرس/ انتهای متن/

درج نظر