فقدان مرکز تعامل خانواده و دانشگاه حلقه مفقوده نظام دانشگاهی

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان گفت: فقدان مراکز تعامل بین خانواده‌ها و دانشگاه‌ یکی از حلقه‌های مفقودی نظام دانشگاهی است و باید با جدیت بیشتری در راه‌اندازی آن در دانشگاه‌ها بکوشیم.

0

سرویس خبر به دخت/

رضا اسماعیلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استراتژی این دانشگاه بر مبنای آموزش محوری، پژوهشگری و فرهنگ مداری شکل گرفته و برنامه‌های ‌راهبردی در عرصه فرهنگ، سرلوحه کاری دانشگاه قرار دارد.

وی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در کنار علم‌اندوزی، ارزش‌های فرهنگی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و دانشجویان در طول برنامه‌های فرهنگی، همکاری‌های مطلوبی با دانشگاه دارند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاکید کرد: مراکز تعامل بین خانواده و دانشگاه‌، به عنوان یکی از حلقه‌های مفقودی نظام دانشگاهی است و بهبود این روند با راه‌اندازی این مرکز  در این  دانشگاه با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: تشکیل کانون سرود و نغمه‌های اسلامی از جمله دستاورد‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است و گروه تئاتر این دانشگاه به صورت حرفه‌ای فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد.

اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه تفکیک جنسیتی یکی از راهبردهای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها است، تاکید کرد: در  دانشگاه خوراسگان دروس عمومی و آزمایشگاهی به صورت تفکیک شده برگزار شده و در صورت به حد نصاب رسیدن برخی دروس از اساتید هم‌جنس دانشجویان برای تدریس استفاده می‌شود.

منبع:فارس / انتهای متن/

درج نظر