حوادثی که هر سال تکرار می شود

در مراسم چهارشنبه سوری هر سال انفجار نارنجک و ترقه های دستی جان جوانان به خصوص دانش آموزان را به خطر می اندازد. هنوز از طرف نهادهای اجتماعی و فرهنگی برای کاهش یا بدون حادثه بودن این مراسم برنامه ریزی نشده است.

0

سرویس خبر به دخت/

طبق آمار های اورژانس ،سال گذشته حدود سه هزار نفر مجروح،پنج فوتی و دوازده نفر نقص عضو قربانیان چهارشنبه آخر سال بودندکه 32 در صد از سه هزارنفر از دانش آموزان بودند. 46 درصد قربانیان توسط نارنجک وترقه های دستی حادثه دیدند.

در این مورد توصیه می شود در این شب خانواده ها مراقب خود و فرزندانشان باشند./انتهای متن/

درج نظر