جنجال سیلی خانم سفیر به صورت پلیس زن!

منحه باخوم، سفیر زن مصری در قبرس، پس از درخواستی خارج از عرف دیپلماتیک از سوی پلیس فرودگاه بین المللی لارناکا ، سیلی محکمی به صورت یک زن پلیس این کشور زد.

0

 سرویس خبر به دخت/

تلویزیون قبرسی “سیگما” در گزارشی با پخش مشاجره لفظی میان سفیر مصری و پلیس قبرسی، سیلی خوردن پلیس این کشور را به نمایش گذاشت.

منحه باخوم، سفیر زن مصری در قبرس، پس از درخواستی خارج از عرف دیپلماتیک از سوی پلیس فرودگاه بین المللی لارناکا ، سیلی محکمی به صورت یک زن پلیس این کشور زد.

پلیس امنیت فرودگاه لارناکا از خانم منحه باخوم خواسته بود تا کفش هایش را برای بازرسی بیشتر در آورد.

در پی این درخواست سفیر مصر خشمگین شده و سیلی محکمی حواله صورت پلیس قبرسی کرد.

این برخورد با عکس العمل خشونت آمیز پلیس قبرس و دستبند زدن به سفیر مصری مواجه شد.

بر اساس قانون مصونیت دیپلماتیک نماینده های سیاسی در کشورهای دیگر از بازرسی معاف هستند.

این گزارش می افزاید: دولت قبرس از شیوه برخورد پلیس فرودگاه با سفیر مصر رسما از دولت این کشور عذرخواهی کرده است.

در همین حال وزارت خارجه مصر با احضار کاردار سفارت قبرس در قاهره خواستار توضیح بیشتری درباره این حادثه شده است.

منبع:ملت ايران/ انتهای متن/

درج نظر