آسمون آبی

اگر قرار بود همه چی پولی بود، چه قيمتی ميتونستی برای لبخند يه دوست، يه عزيز، بذاری؟ اصلا حاضر بودی عشق بعضی از اين آدمها رو به بالاترين قيمتها هم بفروشی؟

0

سرویس ما و زندگی به دخت/

تصور كن، جايی زندگی می كردی كه حق استفاده از روشنايی آفتاب و آبی آسمون فروشی بود و هر كی ثروتمندتر بود، بهره بيشتری می برد. اون وقت ثروتمند كسی بود كه می تونست به آسمون نگاه كنه و از گرمای آفتاب لذت ببره، ثروتمند كسی بود كه می تونست زير بارون قدم بزنه و نوازش نسيم رو بر گونه‌هاش حس كنه.

اون وقت كسی ثروتمندتر بود كه می تونست پرواز پرنده‌ها رو ببينه. كوهستان زيبا رو تماشا كنه و در بهترين شرايط، گل سرخ زيبايی رو بوكنه! اون وقت مردم به جای تعريف كردن از ماشين و خونه و سفر خارجی و اين جور چيزها از آسمون و حس بارون می گفتن و اونايی كه پول كمتری داشتن با چه حسرتی داستان گل سرخ رو می شنيدن.

فكر كن!اگه عشق و دوستي خريدنی بود؟ برای خريدن يك دوست خوب چقدر می پرداختی؟اگر قرار بود همه چی پولی بود، چه قيمتی می تونستی برای لبخند يه دوست، يه عزيز، بذاری؟ اصلا حاضر بودی عشق بعضی از اين آدمها رو به بالاترين قيمتها هم بفروشی؟

چی می خوام بگم؟می خوام بگم، شايد در زندگی كنونی ما خيلی چيزها بر وفق مرادمون نباشه، چون بالاخره زندگی بالا و پايين زياد داره! اما همه ما اين قدر ثروتمند هستيم كه از شدت ثروت گاهی هيچی رو نمی تونيم حس كنيم. درست مثل ماهی كه تا وقتی توی آبه نمی تونه مفهوم آب رو بفهمه!

نگو شعار می دم، فقط به اين فكر كن كه اگه مجبور باشيم برای ديدن يه فيلم دوهزار تومن بديم و بريم سينما، دو تا چشم داريم، دو تای ديگه هم برای تماشا قرض می كنيم، چطوره حالا كه خدای مهربون برای ديدن اين همه زيبايی و لمس اون اين همه فرصت مجانی به‌همون داده، ما اين قدر راحت روزهامون رو هدر می ديم؟راست  تو می دونی ثروتمندترين آدم روي زمين كيه؟

پروین مقدم/ انتهای متن/

درج نظر