دعوت علمای دینی هندو به حجاب

یکی از علمای بزرگ هندو در مورد استفاده از حجاب، بر ضرورت اقتدای زنان هندو به زنان مسلمان تاکید کرد و آن را موجب جلوگیری از تعرض های جسمی به زنان دانست.

0

سرویس خبر به دخت/

در راستای موجی از خشونت که در چند روز اخیر هند و برخی از کشورها را در بر گرفت و باعث شد بسیاری از گروه ها خواهان حمایت زنان از تعرض شوند، یکی از علمای دینی هندو از زنان هندی خواست در مساله حجاب و خویشتن داری به زنان مسلمان اقتدا کنند.

«مادورای ادهینام» از علمای بزرگ هندو در مورد استفاده از حجاب، بر ضرورت اقتدای زنان هندو به زنان مسلمان تاکید کرد و افزود: حجاب، زنان را از تعرض های جسمی گروه های مختلف باز می دارد.

ادهینام در ادامه اضافه کرد: زنان هندی مدگرایی را رها کرده و همچون زنان مسلمانان از لباس هایی استفاده کنند که تمام جسم شان را بپوشاند و  زینت های خود را تنها در برابر همسران شان به نمایش بگذارند.

در پاسخ به چنین پیشنهاداتی بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران چنین توصیه هایی را سخنان قرون وسطایی خواندند و آن ها را نوعی اهانت به زن تلقی کردند.

بر اساس گزارش پایگاه روزنامه الصباح، سخنان ادهینام در زمانی بیان شد که به دلیل تجاوز فجیع گروهی از اوباش به یک زن هندی، که به مرگ وی منجر شد، اعتراضات زیادی کشور هند را فرا گرفت که همگی خواهان تدوین قوانین شدیدی برای حمایت از زن شدند.

منبع:شفقنا/ انتهای متن/

درج نظر