تحصن دانشجویان دختر درعربستان

دختران دانشجوی عربستانی برای بهبود شرایط آموزشی و اخلاقی دانشگاه تحصن کردند.

0

سرویس خبر به دخت/

دانشجویان دختر دانشکده ادبیات دانشگاه “ملک خالد بن عبد العزیز” برای بهبود شرایط دانشگاه تحصن کردند و با وجود حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه و شهید شدن یک تن و مصدومیت ده‌ها  دانشجوی دختر همچنان به تحصن خود ادامه می دهند.

نیروهای امنیتی رژیم سعودی سعی کردند با یورش به جمع دانشجویان دختر متحصن به تحصن آنها پایان دهند.

مسئولان عربستانی  اعلام کرده اند که خواسته‌های این دانشجویان فراتر از امکانات دانشگاه و غیر قابل برآوردن است.

دانشجویان دختر متحصن هم اعلام کردند که با وجود فشار نیروهای امنیتی سعودی تا برآورده شدن خواسته های خود به تحصن ادامه می‌دهند./انتهای متن/

درج نظر