از دست صبر ِزینب، صبر خسته

اربعین موعد میقات دو خواهر و برادر مهربانی است که چهل روز است از هم جدا شده اند؛ چه چهل روزی بود این چهل روز و چه جدایی است جدایی زینب(س) از حسین(ع) ! شاید اهل شعر بهتر بتوانند بگویند، شاید…

1

سرویس فرهنگی به دخت/

دلش دریای صدها کهکشان صبر

 غمش طوفان صدها آسمان ابر

 دو چشم از گریه همچون ابر خسته

 ز دست صبر ِزینب، صبر خسته

صدایش رنگ و بویی آشنا داشت

 طنین ِموج آیات خدا داشت

 زبانش ذوالفقاری صیقلی بود

 صدا، آیینه ی صوت علی بود

 چه گوشی می کند باور شنیدن؟

 خروشی این چنین مردانه از زن

 به این پرسش نخواهد داد پاسخ

 مگر اندیشه ی اهل تناسخ :

 حلول روح او، درجسم زینب

 علی دیگری با اسم زینب

 زنی عاشق، زنی اینگونه عاشق

 زنی، پیغمبر ِقرآن ناطق

 زنی، خون خدایی را پیامبر

 زن و پیغمبری ؟ الله اکبر

————————-

شعر از قیصر امین پور/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)