دو دختر جوان افغانیِ خلبان اما بیکار!

من برای پیشرفت کشورم خیلی تلاش کردم و اکنون دوست ندارم خانه‌نشین باشم.

0

سرویس خبر به دخت/

خلبان زن افغان که با تلاش بی‌وقفه آموزش خلبانی را با موفقیت پشت سرگذاشتند از این که فراموش شده‌اند، شکوه دارند. «ثریا صالح» ۲۰ ساله و «معصومه حسینی» ۲۱ ساله، ۲ خلبان زن افغان هستند که آموزش خلبانی را با موفقیت پشت‌سر گذاشتند.

صالح و حسینی که پس از ۱۸ ماه آموزش در آمریکا، اکتبر سال جاری به افغانستان بازگشتند، در حال حاضر مشغول خانه‌داری، مطالعه و خرید برای خانه هستند.

آنان که تجربه ۲۰۴ ساعت پرواز با بالگرد نظامی را دارند، تصور نمی‌کردند در بازگشت به افغانستان فراموش شوند.

حسینی از نشستن در خانه شکوه داشته و می‌گوید: من برای پیشرفت کشورم خیلی تلاش کردم و اکنون دوست ندارم خانه‌نشین باشم.

صالح نیز از وضعیت موجود شاکی بوده و می‌گوید که گویا مرخصی طولانی به ما داده شده است.

به گفته این خلبانان افغان، هرگز باور نمی‌کردند نیروهای هوایی افغانستان آنان را فراموش کنند. مقامات افغان تاکنون در خصوص خانه‌نشینی این ۲ خلبان زن افغان اظهار نظری نکرده‌اند.

منبع:افکارنیوز/انتهای متن/

درج نظر