18 اسفند روزبزرگداشت مقام مادر در تاجیکستان

در تاجیکستان 18 اسفند به عنوان روز مادر نامیده شده و جشن گرفته می شود.

0

سرویس خبر به دخت/

از سال 2009 ” امامعلی رحمان” رئیس جمهور تاجیکستان این روز را به عنوان روز مادر اعلام کرد و بر همین اساس هر سال مردم تاجیک این روز را جشن می گیرند و با هدایایی از مادران و مقام شان تقدیر  می کنند.

در تاجیکستان این روز تعطیل رسمی است./انتهای متن/

درج نظر