اگر همسرتان رئیس شود

تا حالا پیش خودتان تصور کرده‌اید که اگر روزی زن شما، در محل کارتان، رئیس شما شود، چه عواقبی خواهد داشت؟

اگر مایلید تا گوشه‌ای از عواقب این قضیه را دریابید، این مطلب را تا آخر، به دقت مطالعه کنید .

2

سرویس اجتماعی به دخت/

– اگر یک روز، چند ساعت دیر به محل کارتان برسید:

 

واکنش همسر و البته رئیس شما : این چه موقع اومدن به سر کاره؟ می‌دونی ساعت چنده؟ چرا اینقدر دیر اومدی؟ چیکار می‌کردی؟ کجا بودی؟ با کی بودی؟ نکنه یه زن دیگه گرفتی!؟ خائن! این چوب دستی من کجاست!؟ دیگه حق نداری پاتو نه توی خونه و نه تو اداره بذاری!

– اگر یک روز از ارباب رجوع، زیر میزی یا همان رشوه، دریافت کنید:

واکنش همسر و البته رئیس شما: این چه کاری بود که تو کردی؟ چرا این کار رو کردی؟ مگه حقوق خودت کافی نبود؟ مگه خرج و مخارجت در ماه چقدره؟ چرا خرجت اینقدر رفته بالا؟ نکنه یه زن دیگه گرفتی!؟ خائن! این چوب دستی من کجاست!؟ دیگه حق نداری پاتو نه توی خونه و نه تو اداره بذاری!

– اگر یک روز، تقاضای چند روز مرخصی نمایید:

واکنش همسر و البته رئیس شما: چرا تقاضای مرخصی کردی؟ دیگه چه اتفاقی برات افتاده؟ جایی می‌خوای بری؟ کجا می‌خوای بری؟ چرا می‌خوای بری؟ با کی می‌خوای بری؟ نکنه یه زن دیگه گرفتی!؟ خائن! این چوب دستی من کجاست!؟ دیگه حق نداری پاتو نه توی خونه و نه تو اداره بذاری!

– اگر یک روز در پرونده‌هایی که زیر دست شماست، اشتباهی رخ دهد:

واکنش همسر و البته رئیس شما: چرا این اشتباه رو مرتکب شدی؟ چرا توی کارت دقت نکردی؟ چرا چند وقته بی دقت شدی؟ چرا اینقدر حواست پرته؟ انگار که فکر و ذکرت یه جای دیگست؟ حواست کجاست؟ هوش و حواست پیش کیه؟ به کی داشتی فکر می‌کردی؟ نکنه یه زن دیگه گرفتی!؟ خائن! این چوب دستی من کجاست!؟ دیگه حق نداری پاتو نه توی خونه و نه تو اداره بذاری!

– اگر یک روز، به عنوان کارمند نمونه اداره معرفی شوید:

واکنش همسر و البته رئیس شما: از صمیم قلب بهت تبریک میگم. تو به عنوان کارمند نمونه شناخته شدی. حالا بگو ببینم، چی شد که یکدفعه اینقدر عوض شدی؟ چی باعث شده که اینقدر خوب کار کنی؟ انگیزت برای خوب کار کردن چی بوده؟ مشوقت کی بوده؟ نکنه یه زن دیگه گرفتی!؟ خائن! این چوب دستی من کجاست!؟ دیگه حق نداری پاتو نه توی خونه و نه تو اداره بذاری!

– اگر یک روز بخواهید از کارتان استعفا دهید:

واکنش همسر و البته رئیس شما: چرا می‌خوای استعفا بدی؟ مگه اتفاقی افتاده؟ پس مخارج زندگی رو چطوری می‌خوای تأمین کنی؟ مگه شغل بهتری پیدا کردی؟ چه شغلی؟ کی برات پیدا کرده؟ نکنه یه زن دیگه گرفتی!؟ خائن! این چوب دستی من کجاست!؟ دیگه حق نداری پاتو نه توی خونه و نه تو اداره بذاری!

امیدواریم که با خواندن این مطلب، به عمق فاجعه پی برده باشید! پس به شما توصیه می‌شود که یا زوجه‌ای که رئیس باشد اختیار نکنید، یا نگذارید که همسرتان رئیس شما شود، و یا اگر هم یک زمانی از شانس بد، روم به دیوار، همسرتان رئیس شما شد، سریعاً و بدون هیچگونه معطلی، از محل اداره متواری شده و به دنبال یک شغل دیگر بروید!

منبع: تبیان/ انتهای متن/

نمایش نظرات (2)