هدیه کنسولگری ایران به خبرنگاران زن

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در سفر یک هفته ای خود به ترکیه در 4 نشست خبری حضور یافت، از تعدادی از رسانه های ترک دیدار کردو با مسئولین این رسانه ها به گفتگو نشست . همچنین در نشستی با حضور سردبیران رسانه های مطرح ترک نیز به بحث و گفتگو پرداخت.

0

سرویس خبر به دخت/

– نکته قابل توجه در این نشست ها حجاب زنان خبرنگار بود. سرکنسولگری ایران در استانبول به خبرنگاران زن در نشست های خبری روسری هدیه می دهد و نکته جالب اینکه آن ها خود را بدون هیچ اجباری مکلف می دانند در کنسولگری ایران حجاب داشته باشند.

منبع:مشرق نيوز/ انتهای متن/

درج نظر