اعتراض‌ مجری‌ به‌ استفاده‌ ابزاری‌ از چادر

منصوره صامتی مجری صدا و سیما با انتشار تصاویری از مجریان صدا و سیما با حجالب چادر و بدون چادر به استفاده ابزاری از چادر اعتراض کرد.

2

سرویس خبر به دخت/

 

/ انتهای متن/

نمایش نظرات (2)