آموزشهای ویژه به زوج های کارمند تهرانی

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران از اجرای طرح مطلع مهر ویژه زوج های جوان کارمند در دستگاه های دولتی خبر داد.

0

سرویس خبر به دخت/

آذر نظری در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح مطلع مهر گفت: با اجراي طرح “مطلع مهر” در بهمن و اسفندماه سال گذشته به صورت پایلوت در هشت استان کشور که دارای بیشترین آمار طلاق بودند ،قرار شد در سال ۹۱ با تخصیص اعتبار کافی در سطح ملی اجرایی شود. این طرح شامل یک دوره ۳۲ ساعته آموزشی در خصوص مباحث پزشکی، احکام و روانشناسی است تا خروجی آن کاهش طلاق را در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه  این طرح ویژه زوج های جوان کارمند در دستگاه های دولتی است که کمتر از ۵ سال از ازدواج آن ها می گذرد افزود: هم اکنون اساتید مورد نیاز دوره های تخصصی و آموزشی این طرح را گذرانده و به زودی این طرح از استانداری و فرمانداری های تهران آغاز می شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران همچنین گفت: متاسفانه در بودجه سال ۹۲ کلا بودجه امور بانوان استانداری تهران حذف شد و ما مانده ایم این طرح های فرهنگی راکه واقعا تاثیرگذار بوده است با چه پشتوانه ای اجرایی کنیم که در این خصوص نیازمند بازنگری مجلس و حمایت نمایندگان مردم هستیم.

وی گفت: هر چند استانداری تهران برای برنامه ها و مصوبات امور بانوان بودجه اختصاص می دهد، ولی سازمان ها و دستگاه های اجرایی به استناد قانون کمی بی مهری می کنند. در قانون بودجه آمده است دستگاه های اجرایی مجازند در بخش زنان بودجه هایی را اختصاص دهند ولی اگر از واژه مکلف استفاده می شد کمی اوضاع برای بانوان دستگاه های اجرایی بهتر بود.

منبع: مهر/ انتهای متن

درج نظر