محدودیت صدور گذرنامه دختران در آستانه لغو شدن

این بند از لایحه گذرنامه هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است تا به صحن علنی مجلس ارائه شود.

0

 سرویس خبر به دخت/

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: این بند از لایحه گذرنامه هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است تا به صحن علنی مجلس ارائه شود.

منصور حقیقت پور از نهایی شدن لایحه خروج دختران در هفته جاری خبر داد و اظهار داشت: این تبصره در کمیسیون امنیت ملی به لایحه ارسالی دولت اضافه شد، براساس این تغییرات صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت ولی قهری یا حاکم شرع شد که این بند از لایحه گذرنامه هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است تا به صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی افزود: احتمال حذف این بند از لایحه گذرنامه پس از بررسی کارشناسان وجود دارد و کمیسیون امنیت ملی در هفته جاری در خصوص این بند از لایحه تعیین تکلیف می کند.

منبع: مهرخانه/ انتهای متن/

درج نظر