شما اگر جای زهره بودید…

مسابقه جدید این هفته….

10

سرویس مسابقه به دخت/

زهره سه ماه است که ازدواج کرده. امروز صبح به او تلفنی از طرف واسطه ازدواجش  می شود. اکبر آقا با ناراحتی به زهره می گوید: “مگر نگفتی همسرت برای مسافرت کاری به مالزی می رود؟ من الان عازم تایلند هستم و همسرت با دو تن از دوستانش در این هواپیما هستند . از حرف های صمیمانه ای که رد و بدل می شود ، معلوم است برای تفریح به تایلند می روند.”

شما اگر جای زهره بودید چه می کردید؟

______________________________________________________

یکی از شیوه های موثر در علم روانشناسی برای کمک به دیگران “امپاتی” (جایگزین سازی)است ، امپاتی به معنای خود را جای دیگران قرار دادن است. این علم برای ما ایرانیان چیز تازه ای نیست .

 1400 سال پیش حضرت علی (ع) در وصیتنامه خویش به فرزندش حضرت امام حسن (ع) (نامه 31 نهج البلاغه) می فرمایند :” ای فرزند خود را در آنچه میان تو و دیگران است، ترازویی پندار. پس برای دیگران دوست بدار آنچه برای خود دوست می داری و برای دیگران مخواه آنچه برای خود نمی خواهی و به کسی ستم نکن همانگونه که نخواهی به تو ستم کنند.”

برای تقویت این شیوه و برای اینکه قدرت حل مساله در شما تقویت شود، مسابقه ای ترتیب دادیم تا شما بتوانید خود را در شرایط سخت زندگی محک بزنید. به ما بگویید شما اگر جای این شخص بودید، چه می کردید؟ به بهترین جواب جایزه ای فرهنگی داده می شود.

پاسخ خود را حداکثر در بیست و پنج کلمه بصورت کوتاه برای ما بنویسید.

اسامی برندگان در سایت اعلام می شود.

/انتهای متن/

نمایش نظرات (10)