سوء استفاده جنسی از پلیسها ی زن در افغانستان

پلیس های زن از سوی افسران مافوق مرد مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار می گیرند .

0

سرویس خبر به دخت/

همزمان با واگذاری مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی و به نیروهای امنیتی افغان استخدام زنان در اردو و پلیس ملی کشور بیشتر احساس می شود.
در همین راستا براساس دستور رییس جمهور قرار است تا پایان سال ۲۰۱۴ پنج هزار نیروی زن در پلیس ملی جذب شود اما در این میان در حالیکه موضوع بهبود رعایت حقوق کاری زنان در کشور در دست بررسی است انتشار گزارشی پیرامون تجاوز و سوء استفاده جنسی از زنان توسط فرماندهان مافوق در پولیس ملی گزارش است که خبرگزاری رویترز آن را به دست نشر سپرده است.
افسران مرد عالی رتبه در پلیس ملی به زنانی که استخدام می شوند به چشم یک هرزه نگاه می کنند.
۱۲ پلیس زن در مصاحبه با رویترز از آزار واذیت های جنسی خود توسط فرماندهان مافوق و سرخوردگی ناشی از آن خبردادند.
لیلما بازرس پلیس ضمن شکایت از نوع نگرش به پرسنل پولیس زن به رویترز گفت: نیروهای پولیس مرد هر روز به زنان پولیس می گویند “شما زنان بدی هستید چون به استخدام پلیس در آمده اید.”
وی خاطر نشان کرد: در بین نیروهای زن تحت فرماندهی او چندین نفر را می شناسد که از سوی همکاران پولیس مرد خود مورد تجاوز قرار گرفته اند.
با وجود فقدان علاقه به حضور زنان در عرصه تامین امنیت در جامعه مرد سالار افغانستان در حال حاضر ۱۸۵۰ پلیس زن در کشور فعالیت می کنند.
هوا عالم عضو شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با وال استریت ژورنال می گوید: در جامعه افغانستان تنها حامی زنان جامعه بین الملل است و تنها در صورتی که جامعه بین الملل تضمین دهد می توان امید داشت که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان زنان گرفتار حکومتی دیگر از نوع طالبان نخواهد شد.

منبع: شفقنا/ انتهای متن/

درج نظر