امتناع دکتر از معاینه خانمی محجبه در فرانسه

“لودویک اوبرت” و همسرش «نادیا بونوآرا» که یک زن و شوهر مسلمان جوان، ساکن در «ویگنو سورسن» فرانسه هستند، از جدیدترین قربانیان نژادپرستی و سوء رفتار در این کشور به شمار می روند.

1

سرویس خبر به دخت/

براساس این گزارش لودویک که از یک سال و نیم پیش به اسلام گرویده است، به همراه نادیا همسر الجزایری خود، به دلیل سرگیجه های شدید نادیا، با تعیین وقت قبلی به پزشک مراجعه می کنند، اما پزشک خانم به دلیل حجاب نادیا از معاینه کردن وی خودداری می کند.
نادیا در مورد اینکه چرا این پزشک را برای مراجعه انتخاب نموده است، می گوید: «در واقع دلیل ما برای انتخاب این دکتر، این بود که که او یک زن است و این که مطب وی نزدیک خانه مان قرار دارد.»
او ادامه می دهد: «ما در ساعت تعیین شده به مطب مراجعه کردیم، ولی پزشک از من پرسید که چرا حجاب دارم و اینکه اهل کجا هستم… و وقتی متوجه شد که یک مسلمان الجزایری هستم از معاینه من سر باز زد.»
وی در خصوص احساس خود از این واقعه می گوید: «من واقعا شگفت زده هستم که چگونه در فرانسه و در سال ۲۰۱۲، یک پزشک قوانین اخلاقی را که به خاطر آن ها قسم یاد کرده است، به راحتی زیر پا می گذارد.»

نادیا در ادامه در مورد نحوه پیگیری ماجرا از طریق مراجع قضایی می گوید: «روز بعد به پلیس مراجعه کردیم، ولی یکی از ماموران نمی خواست شکایت من را ثبت کند! به خصوص که ما می خواستیم با شورای انجمن پزشکان تماس گرفته شود.»

منبع:مهرخانه/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)