به اين ميگن تبليغ خدا پرستي

داداشی به نظر تو زندگی بعد از تولد وجود داره؟

2

 سرویس زنگ تفریح به دخت/

داداشی به نظر تو زندگی بعد از تولد وجود داره؟

آیا تو به وجود مامان اعتقاد داری؟

نه من به این اراجیف اعتقادی ندارم؛ من یک روشنفکرم

مگه تا حالا مامانو دیدی؟

 / انتهای متن/

نمایش نظرات (2)