دختری با اسبش در واگن متروی شهری !

دختر جواني که اسبش را با خود به مترو شهري وارد کرده بود باعث تعجب همگان شد.

0

سرویس خبر به دخت/

دختر جواني که اسبش را با خود به مترو شهري وارد کرده بود باعث تعجب همگان شد.

مسافران متروي شهري برلين زماني که متوجه حضور يک اسب پوني در ميان خود شدند تعجب کردند.مقامات متروي برلين وقتي متوجه اين موضوع شدند خشمگينانه با پليس تماس گرفتند اما اين خانم از مهلکه گريخته بود.

 

تصاوير تهيه شده از اين جريان عجيب که با حضور يک زن بلوند جوان ناشناس و اسب پوني قهوه اي رنگش در متروي شهري آلمان در سراسر دنياي مجازي به نمايش در آمد و موفق شد از رکورد 250 هزار بازديد نيز عبور کند.

اين زن که حدودا بيست ساله به نظر مي رسد با خونسردي تمام دهانه اسب را گرفته و در ميان مسافران ايستاده است . مسافران از حضور يک اسب در واگن قطار شوکه شده و سريعا با دوربين موبايل هاي خود به ثبت تصاويري از اين جريان پرداختند.

به گفته مقامات شهري اگرچه اين اتفاق براي بسياري از مردم جالب و هيجان انگيز بود اما نقض مقررات بوده و پليس به دنبال اين زن است تا بتواند او را به خاطر برهم زدن نظم عمومي متروي شهري جريمه کند.

منبع :پرداد/ انتهای متن/

درج نظر