افزایش مرخصی زایمان برای والدین

کارگروه حمایت از سیاست‌های جمعیتی تصویب کرد که زنانی که زایمان می‌کنند ۹ ماه و همسرانشان ۲ هفته به مرخصی بروند.

1

سرویس خبر به دخت/

امیر حسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کارگروه بررسی سیاست‌های جمعیتی، گفت: در این جلسه مباحث مربوط به سیاست‌ حمایتی از افزایش جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اشاره به بررسی مرخصی زایمان زنان در کارگروه بررسی سیاست‌های جمعیتی، گفت: نمایندگان مجلس مصوب کردند که مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه افزایش یابد.

قاضی‌زاده همچنین گفت: مردانی که زنانشان زایمان کنند، برای کمک به همسر باردار خود، ۲ هفته به مرخصی خواهند رفت.

منبع :جهان نيوز/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)