من کیستم؟

این رمان برگرفته و ترجمه ای از رمان who I am نوشته M elody Cartson است.

6

سرویس فرهنگی به دخت/                                                                                                              

پنج شنبه –سوم ژانویه

بعد از یک سفر سخت

 فکر می کردم هیچ وقت به خونه نمی رسم! درست قبل از این که راه بیفتیم ،یه طوفان بد همراه با برف شروع شد. به خاطر همین مجبور بودیم به صورت خیلی زجر آورآهسته حرکت کنیم. مواظب باشیم تا حادثه ای اتفاق نیفتد.

دو روز و نصفی بی وقفه در راه بودیم. خدارا شکر که تلفن همراه داشتیم و می توانستیم با خانوادهامون در تماس باشیم. همه آن قدر خسته و بد اخلاق شده بودیم که دعا می کردیم توی برف گیر نکنیم.

خوشبختانه بالاخره رسیدیم. خوشحالم که خانه را دوباره می بینم. این خوشحالی باعث شد تا تعجب کنم که چطور اینقدر با اطمینان سفر به  مکزیکو  رو در برنامه ام گذاشتم. منظورم اینه که مکزیکو خیلی از خونه دوره.

شاید فردا بیشتر در این مورد فکر کنم. بعد از 19 یا 20 ساعت خوابیدن!

مترجم : ریحانه بی آزاران / انتهای متن/

نمایش نظرات (6)