برگزید مسابقه جدید

نفر برگزیده مسابقه «جدید» مشخص شد…

3

سرویس مسابقه به دخت/

اولین مسابقه «جدید» به اتمام رسید.

برگزیده مسابقه جدید خانم “ندا ” با نظر ذیل هستند:

اولا این اتفاق در ایتالیا رخ داده…یک کشور در اروپا با فرهنگ اروپایی…آنجا مهم کاری است که هر فرد در ساعات کاری اش میکن…مهم زن بودن و مادر بودن حتی با بچه نیست…مهم نیست که مادر نوزاد خود را سر جلسات علنی پارلمان بیاورد و به این افتخار کند که با وجود زن بودن و مادر بودن کماکان هم پای مردان کار میکند…اصلا آنها از زنان همین را میخواهند…اما اسلام از ما مهر مادری میخواهد، بزرگ شدن در آرامش و راحتی را میخواهد؛ یادگرفتن درستی و راستی را میخواهد…نه اینکه به هر قیمتی بخواهیم خود را با مردان برابر بدانیم…زن ها با مردان متفاوت اند…تفاوتی که تکمیل کننده است…هیچ کدام نسبت به دیگری برتری ندارد…ما در عکس یک مادر موفق را مبینیم ولی آیا کودک موفقی را هم میبینیم؟کودکی که کودکی اش کرده باشد، کودکی که بازی و خنده و سر و صدا را آموخته باشد، کودکی که خانه و خانواده را درک کرده باشد…نه کودکی که اعضای پارلمان را قبل از کودکان هم سن خود بشناسد…نه کودکی که رای دادن را قبل از سلام کردن بشناسد…آنجا ایتالیاست، با فرهنگ اروپایی…این مادر در شهر خود و طبق آموزه های فرهنگی خود موفق است…تبریک به او…اما ما در کشور خود با آموزه های فرهنگی خود اینچنین موفقیم؟اگر کودک او سالم بار نیاید، هزاران هزار سازمان و ارگان وجود دارد تا او را به شهروند سالم تبدیل کند.آنجا اروپاست…در ایران مادر و پدر اند که کودک خود و شهروند آینده را میسازند…نه سازمان ها و ارگان ها…پس به جای همایت بی چون و چرا از فرهنگ غرب، کمی هم به خود بیاییم و ببینیم فرهنگ ما چه تربیتی را می طلبد؟تربیت اسلام واااااااااااااااقعی یا تربیت غربی؟

از ایشون تقاضا می کنیم جهت دریافت جایزه خودشون با شماره “به دخت” تماس بگیرن.

۰۹۱۹۹۹۰۴۵۱۲

/انتهای متن/

نمایش نظرات (3)