از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت می شود

معاون مرکز امور زنان از لایحه ای خبر دادکه به حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی می پردازد.

0

سرويس خبر به دخت/

پروین هدایتی  معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان  درتشریح جزئیات لایحه امنیت زنان گفت: عوامل تهدید‌کننده امنیت زنان از جمله خشونت‌های جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی در این لایحه شناسایی شده‌اند که پرداختن به آنها در این قالب، در پیشینه قوانین کشور بی‌سابقه است. در این لایحه مواردی که به عنوان خشونت شناسایی شده‌اند، جرم‌انگاری شده و مجازات متناسب با هر جرم تعیین شده است و در برخی موارد مجازات مشدده در نظر گرفته شده است.

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان با اشاره به اینکه در لایحه امنیت زنان تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در نظر گرفته شده است، گفت: این اقدامات برای حمایت از زنانی است که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند و بر این اساس در لایحه امنیت زنان برای قوه قضائیه، وزارتخانه‌های ارشاد، بهداشت، کار و سازمان‌های بهزیستی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مرکز امور زنان و نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه زنان وظایفی تعیین شده است تا به صورت منسجم نقش‌های پیشگیرانه و حمایتی را در این حوزه ایفا کنند و اعضای این کمیته از نمایندگان قوه قضائیه، مجریه و مقننه هستند.

وی با اشاره به شیوه دادرسی ویژه در لایحه امنیت زنان گفت: در بخش آئین دادرسی به نحوه رسیدگی به شکایات، تحقیق در رابطه با جرم و وظایف قوه قضائیه برای رسیدگی مناسب به پرونده‌های خشونت علیه زنان اشاره شده است.

وی افزود:‌ لایحه امنیت زنان با لوایح حمایت از کودکان و نوجوانان و حمایت از بزه دیدگان همانند یک زنجیره مرتبط هستند به گونه‌ای که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان افراد زیر 18 سال و در لایحه امنیت زنان و حمایت از بزه دیدگان افراد بالای 18 سال تحت پوشش قرار می‌گیرند./انتهاي متن/

درج نظر