برج میلاد

این دفعه یک داد وبیداد ژاپنی سر خودمون داریم؛ یعنی سر ایرانیها. با تشکر از دوستی که آن را فرستاده.

7

سرویس ماو زندگی به دخت/

دوستي داشتم كه مهندس پروژه برج ميلاد بود. هميشه راجع به اين پروژه موقع ساختش با آب وتاب صحبت ميكرد و من هم كه حوصله اش رو نداشتم فقط بهش نگاه ميكردم و سرمو براي تاييد تكون ميدادم ولي توي فكر خودم بودم. يه روز ديدمش كه خيلي ناراحت بود. ازش پرسيدم كه چي شده كه شروع كرد به تعريف كردن. گفت:
” امروز يه چيزي پيش اومد كه خيلي ناراحتم كرد. يه گروه ژاپني آمده بودن براي بازديد. حدودا ۱٤ يا ۱٥ نفر بودن ، هر دونفر با يكي از ما رفتن كه از چيزهاي مختلف بازديد كنن. من هم با دو نفرشون رفتم و شروع به توضيح دادن كردم. از سه طبقه زيرزمين شروع كردم و اينكه حدود ٤٥۰ تا ٥۰۰ ميليون دلار هم هزينه ساخت برج شده به اضافه اينكه ۸ سال هم از موقع شروع تا و بعد سالن ، seismic device وbasement و تجهيزات main hall پايانش طول كشيده و بعد رو pinnacle اجتماعات رو نشونشون دادم و بعد هم رفتيم توي آسانسور كه قسمتهاي كلاهك و چه استفاده اي shaft بهشون نشون بدم كه توي آسانسور يكيشون پرسيد از اين قسمت ميشه؟ من هم نيشخندي زدم و گفتم كه خوب معلومه ديگه اين قسمت كلاهك ۲٥۰۰۰ تني رو كه بزرگترين كلاهك برج مخابراتي در دنيا هست رو نگه ميداره.

گفت نه منظورم اين نيست، يعني اينكه اينجا مسكوني هست يا اداري؟ من گفتم نه اين قسمت خاليه و راه پله و اسانسور و انتقال تجهيزات از اينجاست. اون هم ديگه چيزي نگفت و رسيديم به بالاي برج. خلاصه اونجا هم يه سري چيزها رو نشون دادم و بعد رسيديم به رستوران گردان. چون هنوز راه نيفتاده بود من رفتم كه موتورش رو نشون بدم كه يكيشون گفت كه اين چرا اين شكليه؟ پيش خودم گفتم كه اينها چه جوري اينقدر كم استعدادن!!! رستوران گردان تا حالا نديدن و بعد هم با افتخار گفتم كه اين رستوران گردانه و يه عالمه توضيح دادم. خلاصه اون اينجا كجاست ؟ من gyroscope قسمتها كه تموم شد اومديم روي تراس كه اون يكي گفت: پس گفتم كه البته جايي براش تعبيه كرديم ولي فعلا در برنامه نيست كه اون رو در محل بذاريم … هست… gyroscope ياروگفت جالبه چون من اون رستوران گردان رو فكر كردم كه روي تراس كه بوديم ژاپني اولي سوال كرد كه اين كوهها مال كشور شماست؟ من هم بادي در غبغب انداختم و گفتم بله تمام اونها مال كشور ماست. گفت ارتفاعشون چقدره؟ گفتم ٤۰۰۰ متر حدود ا.ً گفت چقدر از اينجا فاصله داره؟ گفتم حدودا ۸ تا ۱۰ كيلومتر. گفت تله كابين هم داره؟
گفتم بله داره، ميخواين ببرمتون اونجا؟ اسكي هم ميتونين بكنين. گفتن نه احتياجي نيست. اون اولي از من پرسيد كه شما مسوول پروژه هستين؟ و من هم كه خيلي جو گرفته بودم گفتم بله خودم هستم (البته نبودم و فقط مسوول يه قسمت كوچيكش بودم) بعد يه چيزي به ژاپني به هم گفتن و شونه هاشون رو بالا انداختن و به ساعتشون نگاه كردن و گفتن بايد بريم براي ناهار.
براي ناهار رفتيم و همه جمع شدند و من با اون اوليه سر يه ميز نشستيم. اولش ساكت بود و اش خاليه يعني shaft هيچي نميگفت، بعدش يه دفعه رو به من كرد و گفت شما گفتين اين برج استفاده اداري ومسكوني نداره؟ گفتم بله براي مخابرات ساخته شده. گفت شما گفتين اون كوهها هم مال شماست و كمتر از ۱۰ كيلومتر با اينجافاصله داره؟ گفتم بله مطمئنا. گفت خوب اگه شما مسوول اين پروژه بودين چرا اين برج رو روي اون كوهها نساختين؟ گفتم اخه اين كه خيلي واضحه توي اون شرايط جوي اين همه مصالح براي ساختن برج اونجا رو چه جوري ببريم؟
گفت خوب من و دوستم هم همينو داشتيم بحث ميكرديم شما اصلا احتياجي به ساختن برج نداشتين يه دكل اونجا ميذاشتين . يه دكل مخابرات در ارتفاع ٤۰۰۰ متري بهتر از يه دكل روي يك اين برج كه خاليه كاري انجام نميده. گفتم شوخي ميكنين، Shaft . برج ٤۰۰ متري عمل ميكنه SKY TREE) ؟ خوب اگه اينطوريه شما چرا خودتون بلندترين برج مخابراتي دنيا رو دارين ميسازين بلندترين برج مخابراتي جهان در توكيو سال ۲۰۱۲ افتتاح شد ولي اون موقع در حال ساخت بود).
گفت توكيو يه شهريست كه در كنار آب هاي ازاده. بلندترين منطقه اون ۱۰۰ متر ارتفاع نداره . در ضمن تا ٦٥ كيلومتريش كوه ۱۰۰۰ متري هم نيست چه برسه به كوه ٤۰۰۰ متري در فاصله ۹ كيلومتريش. گفتم اين همه برج مخابراتي تو دنيا هست… حرفم تموم نشده بود كه گفت برج رو كه براي رقابت نميسازن، براي نياز ميسازن. تمام اونهاي ديگه هم از اين قاعده مستثني نيستن… يك كم فكر كردم … برج مسكو، تيانشان، تورنتو، كوآلالامپور .. راست ميگفت! همه ساخته شدن و حتي تا فاصله ده ها يا صد ها كيلومتر اصلاً يك تپه flat land اينها در زمينهاي ٤۰۰ يا ٥۰۰ متري هم نيست!
گفتم: ما نياز به يك سمبل ملي داشتيم، گفت شما ميتونستين يه سمبل ملي با ۱۰ يا ۱٥ ميليون دلار درست كنين نه يك برج ٥۰۰ ميليون دلاري روي ضعيفترين نقطه شهر، اونم بدون كه حتي به يك طوفان اجازه ميده كه اون رو جابجا كنه و نه حتي زلزله. چون تا جايي gyroscope كار گذاشته ميشه و بايد اون در محل قرار داده بشه built in به صورت gyroscope كه من ميدون دورش ساخته بشه… pinnacle و بعد من ديگه جوابي نداشتم بدم فقط گفتم كه من مسوول ساخت اينجا نبودم و يه سري پرت وپلا كه از قيافه يارو فهميدم كه ديگه نبايد ادامه بدم، هر دو ديگه حرفي نزديم…. من هم داشتم زمين و زمان رو مقصر ميدونستم از اقا محمد خان قاجار كه چرا تهران رو وسط كوهها ساخت نه بغل يه پهنه ابي تا ما بتونيم راحت توش برج بسازيم تا كسي كه ٥۰۰ ميليون دلار رو هزينه اين USSR GEORGE برج كرد و علاوه بر اون فكر روزي كه يك جسم به وزن يك برابر ونيم از ارتفاع ۱۰۰۰ پا بخوره وسط بزرگراه همت! و در يك سناريوي بدتر وارد پارك وي WASHINGTON بشه و غلت بخوره بره پايين! از همه بدتر چيزي كه آزارم ميداد اين بود كه من دو سال و نيم اينجا كار كردم و بعدش دو سال هم درگير اينجا بودم ولي اصلا اين فكر به مغزم خطور هم نكرده بود و اين دوتا در عرض يك ساعت اين رو فهميدن! و تازه ما ايراني ها نميدونم از كجامون در اورديم كه باهوشيم؟
خلاصه اون ناهار كوفتم شد، و اون هم ديگه هيچي نگفت، ناهارش كه تموم شد بلند شد و دستش رو روي شونه من گذاشت و گفت خيلي ازتون عذر مي خوام كه ناراحتتون كردم، اصلا منظوري نداشتم، ميدونستم كه شما مسوول پروژه نيستين چون همون پايين كه بوديم بهمون گفتن كه ايشون نتونسته بياد، مطمئنم اگه شما مسئولش بودين يه جاي بهتر براي اون در نظر ميگرفتين. اينا رو گفت و دستش رو زد به پشتم و رفت.

/انتهای متن/

نمایش نظرات (7)