کلاغ پر، شهرپر

برای همدردی با عزیزان زلزله زده هموطن مان در زهان و روستاهای دیگر خراسان جنوبی

2

سرویس فرهنگی به دخت

شب رسید

مادر و مادربزرگ

محسن و پروانه و ناهید و من

گرم بگو و بخند:

“سار پر

باز پر

هدهد و گنجشک

کبوتر

کلاغ

جغد دلازار پر

یا به غلط

مار پر”

++++

صبح شد

خاک دهان بازکرد

گفت: “پر

شهر پر

کوچه پر

سنگ و گل و شیشه پر

باغ هم از ریشه پر”

++++

ظهر شد

مادرم از گوشه ویرانه خواند:

“عشق پر

خانه پر

محسن و پروانه پر “

از مجموعه شعر”بیا بگیر سیب را”

شاعر: بیوک ملکی/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)