از نگرش ابزاری به زن پرهیز شود

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه زن در بهبود سبک زندگی، بر پرهیز از نگرش ابزاری به بانوان تاکید کرد.

1

سرویس خبر به دخت/

محمداسماعیل سعیدی با بیان اینکه جوامع غربی نگرشی ابزاری به زن دارند، اظهارداشت: نگرش ابزاری به زن در جوامع غربی مانع از این می شود که این جوامع به عنوان الگوی مناسب برای رفتارهای اجتماعی در‌نظر گرفته شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اعلام اینکه حمایت از حقوق خانم‌ها یکی از مسائل اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است، بیان داشت: بر همین اساس است که امام خمینی(ره) فرموده اند «از دامن زن مرد به معراج می رسد».

وی تصریح کرد: لازم است قوانین و ضوابط مجلس شورای اسلامی بر پایه گرامیداشت حقوق زنان تدوین و مصوب شود.

سعیدی یادآور شد: باید مباحث مورد طرح در کمیسیون اجتماعی خانه ملت، موضوعاتی نظیر تربیت فرزندان در خانواده،‌نقش و جایگاه زن در بهبود سبک زندگی و بهداشت روانی خانواده را شامل شود.

این نماینده ابراز داشت: عملکرد مجلس در خصوص امر مزبور در سال های گذشته نیازمند ارزیابی است.

به گفته سعیدی، با توجه به اینکه نمایندگان خانه ملت واقف بر جایگاه ویژه زن در اجتماع و خانواده هستند، روند حرکت مجلس در مسیر حفظ و حمایت از حقوق زنان بسیار مطلوب بوده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید جایگاه زن با بهره‌گیری از تمدن اسلامی در تمامی جوامع به الگویی مناسب تبدیل شود.

منبع : فارس/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)